Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie oraz charakterystyka układów hybrydowych ZnO-SiO2-lignina

Authors

Kacper Rostocki (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Otrzymywanie oraz charakterystyka układów hybrydowych ZnO-SiO2-lignina

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021