Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt ogrzewania i klimatyzacji w biurowym budynku energooszczędnym

Authors

Aleksandra Kamińska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt ogrzewania i klimatyzacji w biurowym budynku energooszczędnym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.