Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza właściwości dyspersyjnych i fizykochemicznych domieszek hybrydowych TiO2-lignina

Authors

Martyna Teodorczyk (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza właściwości dyspersyjnych i fizykochemicznych domieszek hybrydowych TiO2-lignina

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021