Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Biodegradacja materiałów opakowaniowych wykonanych z polilaktydu

Autorzy

Katarzyna Olbrychowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Biodegradacja materiałów opakowaniowych wykonanych z polilaktydu

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

01.02.2021