Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Weryfikacja zdolności domieszek hybrydowych ZnO-lignina do hamowania wzrostu wybranych modelowych gatunków mikroorganizmów

Authors

Karolina Stawicka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Weryfikacja zdolności domieszek hybrydowych ZnO-lignina do hamowania wzrostu wybranych modelowych gatunków mikroorganizmów

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021