Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Biznesplan przedsiębiorstwa transportu drogowego

Authors

Dawid Klimczak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Biznesplan przedsiębiorstwa transportu drogowego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021