Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie dostępnością w przestrzeni publicznej na przykładzie budynku WAWIZ PP

Authors

Weronika Goderska (WIZ), Marta Kąkolewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Zarządzanie dostępnością w przestrzeni publicznej na przykładzie budynku WAWIZ PP

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.