Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ sposobu grzania oraz oziębiania podczas procesu hartowania na wybrane własności mechaniczne elementów z stali 42CrMo4

Authors

Marcin Mieszczak (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ sposobu grzania oraz oziębiania podczas procesu hartowania na wybrane własności mechaniczne elementów z stali 42CrMo4

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2021