Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Gęstwa

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

wojciech.gestwa@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 73

ResearcherID

H-4836-2014

ORCID

0000-0002-4151-9066