Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modyfikacja fosforanu wapnia za pomocą dimetakrylanu eteru diglicydowego bisfenolu A (Bis-GMA) i wykorzystanie w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym

Authors

Monika Tomczak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modyfikacja fosforanu wapnia za pomocą dimetakrylanu eteru diglicydowego bisfenolu A (Bis-GMA) i wykorzystanie w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2021