Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modyfikacja fosforanu wapnia za pomocą dimetakrylanu eteru diglicydowego bisfenolu A (Bis-GMA) i wykorzystanie w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym

Authors

Monika Tomczak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modyfikacja fosforanu wapnia za pomocą dimetakrylanu eteru diglicydowego bisfenolu A (Bis-GMA) i wykorzystanie w kompozytach o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.