Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Zuzanna Buchwald

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

zuzanna.buchwald@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 45

PBN ID

4021057

ResearcherID

M-3323-2014

ORCID

0000-0001-8909-7926

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Y_Lwq5MAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F40ahVPBnXOGigfeQldGyAulyHGF91sKXwnbvTz1O02fHease2-py5s54UD2MeNkeMW-YLImuzIUTOksS8oYEtzyErU8g

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS