Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Biodegradacja wybranych związków endokrynnie czynnych z udziałem wody rzecznej jako inoculum

Authors

Luiza Ludek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Biodegradacja wybranych związków endokrynnie czynnych z udziałem wody rzecznej jako inoculum

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.