Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Biodegradacja wybranych związków endokrynnie czynnych z udziałem wody rzecznej jako inoculum

Authors

Luiza Ludek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Biodegradacja wybranych związków endokrynnie czynnych z udziałem wody rzecznej jako inoculum

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

01.02.2021