Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Określenie toksyczności czwartorzędowych soli zawierających anion 2-(fosfonometyloamino)octowy wobec modelowych gatunków bakterii

Authors

Oskar Zdebelak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Określenie toksyczności czwartorzędowych soli zawierających anion 2-(fosfonometyloamino)octowy wobec modelowych gatunków bakterii

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2021