Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Projekt koncepcyjny wybranych zespołów samochodu solarnego

Autorzy

Krzysztof Winnicki (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Projekt koncepcyjny wybranych zespołów samochodu solarnego

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

03.02.2021