Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ modernizacji wybranej linii kolejowej na poziom hałasu generowanego podczas przejazdu pociągu

Authors

Patryk Jędrzejewski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ modernizacji wybranej linii kolejowej na poziom hałasu generowanego podczas przejazdu pociągu

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2021