Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Otrzymywanie mikrostruktur z udziałem biopolimerów z wykorzystaniem wodorosiarczanowej cieczy jonowej jako miękkiej matrycy

Authors

Zofia Ślósarek (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Otrzymywanie mikrostruktur z udziałem biopolimerów z wykorzystaniem wodorosiarczanowej cieczy jonowej jako miękkiej matrycy

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021