Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena zagrożenia wybuchem w biogazowniach

Authors

Piotr Hegyi (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena zagrożenia wybuchem w biogazowniach

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

17.12.2020