Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System bazodanowy do analizy przyczyn powstawania wad odlewów żeliwnych wytwarzanych na automatycznej linii formierskiej z wykorzystaniem metody badań wizualnych.

Authors

Adam Jarczyński (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN System bazodanowy do analizy przyczyn powstawania wad odlewów żeliwnych wytwarzanych na automatycznej linii formierskiej z wykorzystaniem metody badań wizualnych.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.