Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Podejścia do testowania wymagań pozafunkcjonalnych w projektach informatycznych

Authors

Daniel Craviee De Abreu Vieira (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Podejścia do testowania wymagań pozafunkcjonalnych w projektach informatycznych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

02.12.2020