Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wariantowanie rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych dla budynku o standardzie energooszczędnym

Authors

Filip Kędziora (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wariantowanie rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych dla budynku o standardzie energooszczędnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.12.2020