Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie materiałów i struktur auksetycznych w projektowaniu protez

Authors

Milena Kowalczyk (WIM), Jagoda Maciejewska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zastosowanie materiałów i struktur auksetycznych w projektowaniu protez

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

04.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.