Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena efektywności funkcjonowania parkingu Park and Ride w Poznaniu

Authors

Karolina Kulka (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena efektywności funkcjonowania parkingu Park and Ride w Poznaniu

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.12.2020