Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja i ocena głównych czynników wyboru lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie badań empirycznych oraz przy wykorzystaniu metod wielokryterialnych

Authors

Jakub Łabusiński (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identyfikacja i ocena głównych czynników wyboru lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie badań empirycznych oraz przy wykorzystaniu metod wielokryterialnych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.