Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych przegród obudowy budynków na zużycie energii, moc chwilową i koszty ogrzewania budynku mieszkalnego

Authors

Natalia Barnik (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych przegród obudowy budynków na zużycie energii, moc chwilową i koszty ogrzewania budynku mieszkalnego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.