Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procedur udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz wybranych aspektów jego realizacji

Authors

Dagmara Buczkowska (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza procedur udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz wybranych aspektów jego realizacji

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

15.04.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.