Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza kultury organizacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa PHU Screen Druk s.c.

Autorzy

Zuzanna Adamska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza kultury organizacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa PHU Screen Druk s.c.

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

22.06.2021