Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ pandemii Sars-Cov-2 na zarządzanie małym przedsiębiorstwem z branży gastronomicznej

Authors

Bartosz Jakubowicz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ pandemii Sars-Cov-2 na zarządzanie małym przedsiębiorstwem z branży gastronomicznej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.