Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza rozwiązań stropów żelbetowych z uwzględnieniem procesu produkcji

Authors

Jakub Kosmala (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza porównawcza rozwiązań stropów żelbetowych z uwzględnieniem procesu produkcji

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

15.04.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.