Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Trudności we wprowadzaniu metodologii Scrum na przykładzie wybranego zespołu programistycznego

Authors

Piotr Hankiewicz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Trudności we wprowadzaniu metodologii Scrum na przykładzie wybranego zespołu programistycznego

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

17.05.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.