Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Narzędzia motywacji pracowników stosowane w przedsiębiorstwach, zmiany w okresie pandemii COVID - 19

Authors

Weronika Kwiatkowska (WIZ), Anna Więckowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Narzędzia motywacji pracowników stosowane w przedsiębiorstwach, zmiany w okresie pandemii COVID - 19

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.05.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.