Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 72

PBN ID

1494387

ResearcherID

N-1689-2014

ORCID

0000-0002-1907-8129

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS