Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie czynników podejścia prewencyjnego w zarządzaniu jakością w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Wielkopolski

Authors

Magdalena Jujeczka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie czynników podejścia prewencyjnego w zarządzaniu jakością w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Wielkopolski

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.