Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie czynników podejścia prewencyjnego w zarządzaniu jakością w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Wielkopolski

Authors

Magdalena Jujeczka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie czynników podejścia prewencyjnego w zarządzaniu jakością w wybranych przedsiębiorstwach na terenie Wielkopolski

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.06.2021