Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych

Authors

Daria Letkiewicz (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identyfikacja zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.06.2021