Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Adrian Gill

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

adrian.gill@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 17

PBN ID

1503091

ResearcherID

P-8893-2014

ORCID

0000-0002-2655-4584

Google Scholar

VHZOCFkAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS