Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie procesów obsługi klienta i transportu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Katarzyna Kucharczyk (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie procesów obsługi klienta i transportu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

22.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.