Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Doskonalenie bezpieczeństwa wybranego procesu pracy z wykorzystaniem diagnozy ergonomicznej

Autorzy

Jakub Wojciechowski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Doskonalenie bezpieczeństwa wybranego procesu pracy z wykorzystaniem diagnozy ergonomicznej

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

22.06.2021