Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ekologiczne materiały eksploatacyjne pojazdów

Authors

Łukasz Majtka (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ekologiczne materiały eksploatacyjne pojazdów

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

21.06.2021