Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ustalenie planów pracy kierowców w transporcie drogowym

Authors

Dorian Niedziałkowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ustalenie planów pracy kierowców w transporcie drogowym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.06.2021