Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt koncepcyjny mobilenj suszarni do zboża

Authors

Wiktor Łykowski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt koncepcyjny mobilenj suszarni do zboża

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

31.05.2021