Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Maciej Berdychowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

maciej.berdychowski@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 12

ORCID

0000-0002-2945-7421

ResearcherID

A-7629-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (12)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska