Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Uzyskane korzyści z wdrożenia koncepcji Lean na podstawie badań ankietowych

Autorzy

Marcin Andryszak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Uzyskane korzyści z wdrożenia koncepcji Lean na podstawie badań ankietowych

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021