Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Natalia Pawlak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

natalia.pawlak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 96

ORCID

0000-0002-7453-4449

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS