Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Źródła, konsekwencje i możliwości zwalczania marnotrawstwa na podstawie badań w wybranych przedsiębiorstwach

Authors

Dominika Długońska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Źródła, konsekwencje i możliwości zwalczania marnotrawstwa na podstawie badań w wybranych przedsiębiorstwach

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.