Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Źródła, konsekwencje i możliwości zwalczania marnotrawstwa na podstawie badań w wybranych przedsiębiorstwach

Autorzy

Dominika Długońska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Źródła, konsekwencje i możliwości zwalczania marnotrawstwa na podstawie badań w wybranych przedsiębiorstwach

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021