Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza przepływu informacji w procesach logistycznych, na wybranym przykładzie firmy produkcyjnej

Authors

Kamila Radziejewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza przepływu informacji w procesach logistycznych, na wybranym przykładzie firmy produkcyjnej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.06.2021