Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Ocena skuteczności przyjętej strategii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Autorzy

Krzysztof Osman (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ocena skuteczności przyjętej strategii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021