Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza procesu wdrażania pracowników do pracy w okresie pandemii SARS-CoV-2

Autorzy

Oliwia Piekarska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza procesu wdrażania pracowników do pracy w okresie pandemii SARS-CoV-2

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2021