Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt prefabrykowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Authors

Łukasz Polacki (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt prefabrykowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.06.2021