Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie wybranych narzędzi i technik logistyki 4.0 na podstawie badanego przedsiębiorstwa z branży FMCG

Authors

Kinga Banasik (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zastosowanie wybranych narzędzi i technik logistyki 4.0 na podstawie badanego przedsiębiorstwa z branży FMCG

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.06.2021