Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2008-2019

Autorzy

Sławomir Grzechowiak (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2008-2019

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

25.06.2021