Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ zdarzenia z kategorii "czarny łabędź" na procesy logistyczne na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

Authors

Piotr Lubiński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ zdarzenia z kategorii "czarny łabędź" na procesy logistyczne na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.06.2021